Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

Blog

Web siteniz kurumunuzu milyonlarca tüketiciyle buluşturabilecek bir tanıtım ara yüzüdür. Dünyanın farklı bölgelerinde...

İstatistiksel Makine Çevirisi, öğeleri çift dilli metin kümelerinin incelenmesi yoluyla gerçekleştirilen ve istatistiksel...

Diğer blog yazıları...

Finansal Çeviri

Finansal Çeviri

Günümüzün küreselleşen dünyasında uluslararası şirketlerin finans bilgilerini birden fazla dilde aktarma gereksinimleri giderek artmaktadır. Semantik Tercüme Bürosu, sektörün önde gelen danışmanlık şirketlerine, finans kurum ve kuruluşlarına finans çevirisi alanında kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Finansal alandaki çevirilerde doğru terimleri doğru şekilde, mali standartlara ve terminolojiye uygun olarak kullanmak büyük önem taşır. Semantik Tercüme Bürosu, uzman kadrosu, deneyimi ve teknik altyapısı ile bu sektördeki müşterilerinin büyük hacimli çeviri projelerini de zamanında ve etkin biçimde tamamlamaktadır.

Ayrıntılara gösterdiğimiz özen ve hizmetimizin kalitesi birçok uluslararası banka, borsa aracı kurumu ve sigorta şirketinin çevirilerini bize emanet etmelerinin en önemli nedenini oluşturuyor.

Finansal çeviri alanında yürüttüğümüz çalışmalar arasında, banka raporları, banka hesap özetleri, bilançolar, değerleme ve denetim raporları, faaliyet raporları, finansal analizler, finansal kiralama dokümanları, fon bültenleri, gelir tabloları, hisse senetlerine ilişkin belgeler, iktisat ve işletme konulu değerlendirme ve uzman görüşleri, izahnameler, kar-zarar cetvelleri, kredi sözleşmeleri, mali raporlar, menkul kıymet işlemlerine ilişkin belgeler, muhasebe belgeleri, nakit akışı tabloları, opsiyon sözleşmeleri, piyasa incelemeleri, sigorta poliçeleri, sigorta zeyilnameleri, teminat mektupları, türev araçlara ilişkin belgeler, vadeli işlemlere ilişkin belgeler, varlık yönetimi konulu belgeler yer almaktadır.