Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

HTC

Lider PDA telefon üreticisi HTC de web sitesi ve kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi için Semantik Tercüme...

Blog

Birçok kişi çeviri yapmanın çok kolay olduğunu düşünür ve yalnızca sözcükleri bir dilden diğer bir dile...

Semantik Dil Hizmetleri, küreselleşen dünyaya ayak uydurmanız için sürekli kalite ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla size...

Diğer blog yazıları...

AB Müktesebatında Türkçe Dönemi Başlıyor

18 Mart 2013 Pazartesi

ab üyeliği ile resmi dil Türkçe olacakKuruluşundan itibaren çok dilliliği benimsemiş olan Avrupa Birliği’nin, 23 resmi dili bulunuyor ve bu diller hukuken tamamen eşit statüde.

AB hukukuna erişim olanağının sağlandığı EUR-Lex hizmeti bu 23 lisanda sunulmakta, yine AB Resmi Gazetesi de 23 ayrı dilde yayımlanmaktadır. Ülkemizin AB üyeliği gerçekleştiğinde Türkçe de AB’nin resmi dillerinden biri durumuna gelecek. Bu sebeple, 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de açıklandığı gibi, Türkiye’nin, AB’ye katılım sürecinde AB müktesebatına uyum sağlamasının yanı sıra, katılımdan uygun bir süre önce söz konusu müktesebatın Türkçe’ye tercümesini tamamlaması gerekiyor.

Avrupa Birliği müktesebatı sürekli biçimde gelişmekte ve değişmekte olup, başta Kurucu Antlaşmaları ve bu Antlaşmalar uyarınca kabul edilen ikincil mevzuatı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarını içeriyor. Diğer yandan, kurumlararası anlaşmalar, prensip kararları, bildirimler, öneriler, yönlendirici prensipler gibi AB kapsamında kabul edilen ve hukuki bağlayıcılığı olan veya olmayan tüm işlemler müktesebat kapsamına giriyor. Ayrıca, AB tarafından veya AB ve üye devletler tarafından birlikte akdedilen uluslararası anlaşmalar ve üye devletlerin Birlik faaliyetlerine ilişkin olarak aralarında akdettikleri uluslararası anlaşmalar da bu kapsamda yer alıyor.  Türkiye’nn katılım müzakereleri sürecinde, AB mevzuatının Türkçe tercümeleri Avrupa Komisyonu’nun TAIEX Bürosu tarafından oluşturulan CC Vista veri tabanında yer alacak.

Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı tarafından başlatılan çeviri ve değişiklik çalışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği ve dayanışma halinde sürdürülüyor. Bu hedefle ilgili her kurum ve kuruluşumuzda bir Çeviri İletişim Kişisi belirlenmiş ve Çeviri Revizyon Grupları oluşturuldu.

anahtar sözcükler :
avrupa birliği,resmi dil,Türkçe,ab,ab müktesebatı,çeviri