Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

Blog

Televizyon ve sinemalarda içinde mahkeme sahnesi olan çok sayıda Amerikan filmini Türkçe altyazılı veya Türkçe...

Nöroloji çevirisi (Nöroloji tercümesi), Medikal Çeviri Hizmetleri konusunda ülkemizin lider çeviri bürosu olan...

Diğer blog yazıları...

Çeviri hatalarına kurban gitmek istemiyorsanız...

29 Mayıs 2013 Çarşamba

Çeviri hatalarına kurban gitmek istemiyorsanız iyi bir çeviri bürosu ile çalışmalı, çeviri hizmetlerini bir profesyonel çeviri firmasından almalısınız.

Bir çeviri bürosu müşterilerine dünya standartlarının çok altında fiyatlar uyguluyorsa çeviri kalitesinde sorunların ortaya çıkması müşteri için bir sürpriz olmamalıdır. Atalarımızın dediği gibi “Ucuz etin yahnisi yavan olur”.  Makul bir fiyat anlaşılabilir ve doğal olarak tercih edilmelidir. Ama beklentinin altında çok düşük bir fiyat müşteri tarafından kesinlikle şüpheyle karşılanmalıdır. Ucuz çeviri hizmetinden kaynaklanan çeviri hatalarının ve kötü çeviri kalitesinin müşteriye maliyeti çok daha yüksek olacaktır.

Bir çeviri bürosunun çeviri hatalarını tamamen ortadan kaldırması için kaliteli çevirmenler ile çalışması yeterli değildir. Çeviri bürosunun bu konudaki teknik donanımı da yeterli olmalıdır. Çeviri hatalarının ortadan kaldırılması için günümüzde bu amaçla geliştirilmiş sofistike yazılım programları kullanılmaktadır. Çevrilen metin bu programlar yardımıyla analiz edilir ve olabilecek tüm çeviri hataları yakalanır.

Örneğin yaşamsal önemi olan bir ilacın prospektüsünde yapılabilecek rakamsal bir çeviri hatası, insan hayatına bile mâl olabilir. Eğer çeviriyi yapacak olan çeviri bürosu gerekli teknik altyapıya sahip değilse, gerekli yatırımları yapmamışsa, sektörde kullanılan ileri teknoloji yazılımları kulanma becerisine sahip değilse, işi bu çeviri bürosuna vermiş olan Farmakoloji konusunda faaliyet gösteren bir firma çok büyük bir risk almış demektir. Prospektüsü hatalı çevrilmiş ilacın kullanıcılarının sağlıkları tehlikeye atılmış olduğu gibi ilacı üreten ya da pazarlayan kurumun da imajı yerle bir olabilr.

Çeviri hatalarının önemli başka bir nedeni de çeviriyi yapacak çevirmenlerin gerekli bilgi ve beceri düzeyinde olmamaları, çeviri konusunda yeterli deneyime sahip olmamalarıdır. Kurumsal bir yapıya sahip olmayan küçük çeviri büroları, tipik olarak maliyetlerini düşürebilmek için düşük fiyata çeviri yapacak sözde çevirmenlerle çalışırlar. Bu çevirmen adaylarının çoğu bir yan iş olarak çeviri yapan deneyimsiz üniversite öğrencileridir. Yine çeviri maliyetini düşük tutmak için deneyimli bir editörün yapılmış çeviriyi dikkatle okuması ve söz konusu olabilecek hataların mutlaka düzeltilmesi gerekir. Şüphesiz bu da ilave bir maliyettir. Müşteriye o kadar düşük bir fiyat verilmiştir ki, istenen çeviri kalitesini sağlamak için gerekli olan süreçlerin gerçekleştirilmesi durumunda çeviri bürosunun yaptığı işte kalite süreçlerini tamamlaması mümkün değildir. Böyle bir çeviri bürosuna düşük fiyat nedeniyle işi veren firma başlangıçta tasarruf etmiş gibi görünse de kötü çevirinin yıkıcı etkileriyle karşılaşıldığında uğranan zarar çok daha büyük olacaktır.

İyi ve hatasız bir çeviriyi sağlayacak çeviri bürosunun çalışma yöntemi nasıl olmalı, çeviri bürosu hangi insan kaynaklarına sahip olmalıdır? Şimdi de bu konuya bir değinelim:

Çeviri yapacak çevirmen özenle ve dikkatli bir şekilde objektif kriterler kullanılarak seçilmelidir. Çevirinin yapılacağı hedef dil projede kullanılacak çevirmenin ana dili olmalıdır. Örneğin çeviri Türkçe’den İngilizce’ye yapılacaksa, mutlaka ve mutlaka ana dili İngilizce olan bir çevirmen kullanılmalıdır.

Çeviriyi yapacak çevirmen, çevrilecek metnin konusu olan alanda yeterli deneyime sahip olmalıdır. Çevirmen bu alanda kullanılan spesifik teminolojiye hakim olmalıdır. Örneğin bir çevirmen hukuksal metinler üzerinde uzmanlaşmış iken tıbbi çevirilerde hiçbir deneyime sahip olmayabilir. Böyle bir çevirmene tıbbi çeviriye ya da medikal çeviriye konu bir iş vermek çeviri hatalarını peşinen kabullenmek anlamına gelir. Belirli bir alanda uzmanlaşmış, bu alanda daha önce yüzlerce çeviri yapmış profesyonel bir çevirmenin ücreti düşük değildir.

Çevirmenin yaptığı çeviri mutlaka bir editör tarafından okunmalı ve çeviri hatası ya da kötü çeviri olarak değerlendirilen yerler editör tarafından düzeltilmelidir. Bu amaçla görev verilen editörün ana dili, çevirinin yapılacağı hedef dil olmalıdır. Editör çevirinin yapılacağı konuda mutlaka uzmanlık sahibi olmalıdır. Eğer bu süreci gerçekleştirecek editör, çevirinin yapıldığı konuda yeterli bilgi birikimine sahip değil ise, kullanılması gereken terminoloji hakkında fikir sahibi değilse, çevirmenin bu konuda yeterli deneyimi sahip değil ise yapılmış olabilecek çeviri hatalarının bulunması mümkün olmayabilir.

Günümüzde çeviri sektöründe proje yönetimi büyük önem taşır. Kurumsal çeviri bürolarında profesyonel proje yöneticileri ve proje koordinatörleri görev yaparlar. Proje yöneticileri ve proje koordinatörleri bir yandan müşterilerle sıkı bir iletişim içindeyken diğer taraftan da çeviride kullanılacak insan kaynaklarını yönetir ve yönlendirirler. Nasıl bir sinema filminin bir yönetmeni varsa ve filmin başarısı büyük ölçüde filmin yönetmenine bağlı ise çeviri projesinin başarısı da büyük ölçüde çeviri proje yöneticilerine ve proje koordinatörlerine bağlıdır. Özellikle çok dilli çeviri hizmetlerinde iyi bir proje yönetimi kaçınılmaz şekilde gereklidir ve çeviri projesinin başarısı ancak başarılı bir proje yönetimiyle mümkün olabilir. Piyasada iş yapmaya çalışan, mali kaynakları yeterli olmayan, organizasyonel yapısı yeterli olmayan çeviri bürolarının uzman proje yöneticileri istihdam etme şansı yoktur. Ticari açıdan önem taşıyan çok dilli bir çeviri hizmetini böyle bir çeviri bürosundan almak hiç de iyi bir fikir değildir.

Uygun bir çeviri bürosu seçmek görevi kurumsal firmalarda çoğu zaman firmanın Satın Alma departmanının sorumluluğundadır. Bazen büyük kurumsal firmaların Satın Alma departmanlarının dahi göz önüne aldıkları tek kriter “ucuz fiyat” olabilmektedir. Oysa ucuz fiyattan yaptırılan bir çeviri işinin toplam maliyeti çoğu zaman aynı işin profesyonel bir firmaya yaptırılması durumunda oluşacak maliyete göre çok daha fazladır.

Semantik Dil Hizmetleri uzun yıllardır  hem Türkiye’de ülkemizin kendi alanlarında lider konumunda olan seçkin şirketlerine hem de uluslar arası arenada konularında söz sahibi olan çok uluslu firmalara başarıyla hizmet vermektedir. Siz de şirketinizin imajını çeviri hatalarıyla riske etmek istemiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

anahtar sözcükler
çeviri, çeviri bürosu,çeviri hatası,çeviri hataları,çeviri hizmeti,çeviri hizmetleri,Türkçeden İngilizceye,tıbbi çeviri,medikal çeviri