Haberler

Dünyanın en büyük ağır iş makinesi üreticilerinden BOBCAT, kullanıcı kılavuzlarının Türkçeye çeviri ve...

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

Blog

Yeminli tercüme kaynak dildeki yazılı ya da sözlü bir metnin, yeminli tercüman ünvanına sahip kişiler tarafından hedef dile...

İbranice Afro-Asyatik dillerin Kuzeybatı Sami (Semitik) dil grubunun Ken'an koluna bağlı ve 7 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir....

Diğer blog yazıları...

Çeviri İntihaline Karşı Proje

26 Şubat 2012 Pazar

TÜBİTAK'ın çeviri intihaline ilişkin projesi.Gündeme sıkça gelen ve giderek daha da yaygınlaşan tercüme intihali olgusu, TÜBİTAK’ın destek sağladığı bir araştırma projesinin konusu oldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyelerinden Mehmet Şahin tarafından koordine edilecek projede, Dr. Derya Duman ile bu konuda çeşitli çalışmalar yürütmüş yazar ve çevirmen Sabri Gürses de araştırmacı olarak görev alacak. Çeviribilim alanında yüksek lisans öğrencisi olan Merve Avşaroğlu da projeye bursiyer olarak destek sağlayacak.

İki yıl sürmesi öngörülen projenin temel hedefleri arasında, piyasaya "yeniden çeviri" görüntüsü altında sunulan sahte çevirileri olabildiğince erken saptamak, gerçek ve sahte yeniden çevirinin yapılma nedenlerini saptamak ve geçerliliklerini masaya yatırmak, yeniden çevirideki intihal öğelerini açığa çıkarmak ve özgün yeniden çevirinin belirleyici özelliklerini araştırmak yer alıyor. Böylece çeviribilim, edebiyat çevirisi ve genel olarak çeviri eğitiminde intihale ilişkin duyarlılığı arttırmanın hedeflendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Şahin, "2005 yılından itibaren Çeviribilim dergisinde ele alınan, 2007 yılında 'Çeviri Korsanlığı' başlığıyla Varlık dergisinde de dosya konusu olan ve Çev-Bir ile Yay-Bir'in ortak çalışması olarak 2008'de yayımlanan İntihal Komisyonu Raporu'nun da ana odak noktası olan çeviride intihal, bu projede tüm ayrıntılarıyla ele alınmış olacak. Çalıntının ortadan kaldırılması için daha somut adımların gerçekleştirilmesi yönünde bir destek sağlanmaya çalışılacak." diye konuştu.

Alanlarında tecrübe sahibi olan ve intihal konusunda hassasiyet gösteren proje kadrosu belgeye dayalı araştırma, bütünce dilbilim, adli dilbilim ve metin dilbilim yöntemlerini kullanarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 Temel Eser listesindeki çeviri eserlerde intihal olgusunu masaya yatıracak. Projeyle sahte yeniden çevirilerin yol açtığı maddi ve manevi kayıplar, bilimsel olarak araştırılacak. Diğer bir amaç ise çeviri intihali konusunda bir kılavuz oluşturmak ve bir rapor yayımlamak. Ayrıca bu projenin bir ilk adımı olarak aynı ekip, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 8-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenecek 3. Uluslararası Çeviri Kolokyumu'nda "Kidnapped Voices: The Big Business of Plagiarismin (Re)translation (Çalınmış Sesler: Yeniden Çeviride İntihal Piyasası)" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.


anahtar sözcükler :
 tübitak, tercüme intihali, çeviri intihali, sahte çeviri