Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

HTC

Lider PDA telefon üreticisi HTC de web sitesi ve kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi için Semantik Tercüme...

Blog

Mesleki Yeterlilik Kurulu’nun “çevirmenlik” için “Taslak Meslek Standardı”nı hazırlayarak görüşe...

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Fas'ta Suriye ile ilgili beyanının yanlış çevrilmesi sorunlara yol...

Diğer blog yazıları...

Çeviri ve Teknolojik Bilginin Yayılması

12 Mayıs 2012 Cumartesi

Çeviri ve teknolik bilginin yayılmasıÇeviri, bilimsel ve teknolojik bilginin yayılmasında ve dolaşımında en önemli araçlardan biri olagelmiştir. Tarihi pencereden bakılırsa tıp, matematik ve astronomi gibi bilim dallarında özellikle 12. Yüzyılda arap dilinden latin diline yapılan çevirilerin batı dünyasında bilimin temellerini attığı söylenebilir.

Bilim ve teknoloji genelde terminolojinin oldukça yoğun kullanıldığı sahalardır. Çevirilen metinlerde terminojik yönden doğru karşılıklar bulunması çok önemlidir.

Bir sonraki etap metindeki terimlerin taranması, araştırılması gereken sözcüklerin işaretlenmesi ve karşılıklarının sözlük, ansiklopedi ve bilimsel kaynaklarda araştırılmasıdır. Newmark’a göre çevirmenler sık olarak bildiklerini sandıkları terimleri yanlış kullanırlar, bu yüzden karşılıklarından emin oldukları terimleri bile iyice araştırmaları gerekir. Newmark için özellikle sorunlu olan terimler metinde bir kez geçen, anlamı bağlamdan çıkarılamayan terimlerdir. Öte yandan, bazı araştırmacılar teknik ve bilimsel metinlerde terminolojiden daha önemli noktalar olduğunu öne sürmekte ve teknik çevirinin herşeyden önce teknik bir metin yazmak olduğunu, yalnızca kaynak dilden hedef dile terim transferi olmadığını vurgulamaktadır. Bu bakış açısına göre teknik çeviri bir teknik iletişim biçimidir ve yalnızca okuru teknolojik konularda bilgilendirmekten ibaret değildir. Bilimsel makaleler bu amacı gütse de teknoloji alanında kullanım kılavuzu, teknik ürün bilgileri, ilaç prospektüsü gibi belgeler kullanımlık metinlerdir ve bu tür metinlerin çevirisinde önemli olan erek okurların aldıkları bilgileri “kolay, uygun ve etkin bir biçimde” kullanıp kullanamayacaklarıdır. Bu nedenle okura sunulan çevirinin okurun erişebileceği bir anlaşılabilirlik, netlik ve hızla sunulması gerekir. Diğer bir deyişle teknik çeviri anlaşılabilirlik açısından erek dilde yazılmış metinlerden farklı olmamalı ve mümkün olduğunca  hedef dilde söz konusu teknik alanda gelenekselleşmiş kullanımlara uygun olmalıdır. Bu koşulları yerine getiren  çeviriler yapabilmeleri için teknik çevirmenlerin ilgili alanda yeterli bilgi sahibi olmaları, hedef dilde gerekli yazı yazma becerilerine sahip olmaları, araştırma yapmayı bilmeleri ve teknik alanda karşılarına çıkabilecek farklı metin türlerine hakim olmaları beklenir.

anahtar sözcükler
çeviri,latindili,teknik çeviri