Haberler

Dünyanın en büyük ağır iş makinesi üreticilerinden BOBCAT, kullanıcı kılavuzlarının Türkçeye çeviri ve...

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

Blog

Hep merak eder dururum. Ülkemizde gösterime giren sinema filmlerinin Türkçe isimlerini kim çeviriyor? Büyük...

Lis Yayınevi, dünya klasiklerinin orijinal dillerinden Kürtçe’ye çevrilmesi projesinde önemli aşama kat etti....

Diğer blog yazıları...

Çeviride kalite standartları ve belgelendirme

28 Eylül 2013 Cumartesi

AB üyeliğinin gereği olarak işletmeler sahip oldukları kalite standartları ve metodolojileri ile değerlendirilir ve AB, aday ülkelerdeki kurum ve kuruluşların da kendi bünyesindeki kurum ve kuruluşlar ile benzer ve eşit şartlarda olmasını şart koşar.

Üyelik süreci, ülkemizde birçok alanda değişiklikler yaşanmasını sağlamış ve sağlayacaktır. İş hayatı ve meslekler konusunda da bazı değişiklikler olacak, iş yaşamının kuralları değişecek, meslekler “atadan ya da ustadan” öğrenildiği gibi yapılmayacaktır.

Sertifika sahipliği, meslek kuruluşlarına üyelik, mesleki gelişim kursları ön plana çıkacaktır. Hizmet alan ile hizmet veren açısından yapılan işin kalitesi ile birbirlerine karşı sorumlu davranmaları (mesleki sorumluluk) vazgeçilmez bir şart olacaktır. AB ile uyum sürecinde ve bilgi toplumu olma yolunda ülkemizde çeviri sektörü ve sektörün yapı taşlarını oluşturan çeviri işletmelerine, profesyonel anlamda meslek edinmiş çevirmenlere ve eğitim kurumlarına olan ihtiyaç artacaktır.

Bu süreç içinde çeviri ihtiyacı olanlar yüksek kaliteli ve küresel olarak kabul edilmiş standartlarla desteklenen hizmete ve bu hizmeti üreten yönetim anlayışına yönelecektir.

Küresel anlamda kabul edilmiş standartların uygulanması (ISO 9001:2000 ve EN 15038:2006), çeviri hizmeti üreten şirketlerin AB ile uyumunun tesisi ve/veya güçlendirilmesi açısından önemli rol oynayacaktır.

Çeviride Kalite Standartları


EN 15038:2006 CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) tarafından Kabul edilmiş bir standart olup, Çeviri Hizmeti Sağlayanların kalite hizmet şartlarını tanımlar.

EN 15038, yazılı çeviri hizmetlerinin kalitesi ve hizmet üretim sürecinin, her zaman müşteri talebini karşılayan en yüksek kalite standartlarında olmasını ve üretilen hizmetin izlenebilirliğini şart koşmaktadır.

EN 15038’e göre, Çeviri Hizmeti Sağlanırken standartların öngördüğü


En 15038 Kalite Standartlarını uygulamak, sadece prosedürleri kayıt altına almak değildir.

Müşterilere Çeviri Hizmetleri Sağlayıcısı olarak; çevirilerini beklentilerini karşılar nitelikte sunmak için en uygun çevirmeni atayıp, çeviriyi yapan kadar yetkin ve profesyonel bir düzeltmen tarafından kontrolünün ve yine standardın gerekliliği olarak denetlenmesi şart koşulmaktadır.

EN 15038 Standartları Kalite Yönetim Sistemi, Çeviri Hizmetleri Proje Yönetimi, Müşteri İlişkileri, İnsan Kaynakları ve Teknik Kaynaklar Yönetimi ile üretilen hizmetin izlenmesi ve yapılan işlerin arşivlenmesi ve değerlendirilmesi ve izlenme yöntemini ve kayıt altına almayı sorgular ve gereklilik şartlarını arar.


Müşteri beklentileri arttıkça kalite her zamankinden daha çok yaşamsal önem taşıyacak, çeviri hizmeti sağlayan şirketlerin kurumsal kimliklerinin tanımlayıcı bir unsuru olacaktır.

Osman KAYA
Çeviri İşletmeleri Derneği Başkanı

 

anahtar sözcükler
çeviri, çeviri hizmetleri, EN 15038:2006