Haberler

Dünyanın önde gelen tahrikli deniz eğlence motorları üreticilerinden Mercury Marine de ürünlerinin teknik ve kullanıcı...

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

Blog

Çeviri, bilimsel ve teknolojik bilginin yayılmasında ve dolaşımında en önemli araçlardan biri olagelmiştir. Tarihi pencereden...

Yeminli tercüme kaynak dildeki yazılı ya da sözlü bir metnin, yeminli tercüman ünvanına sahip kişiler tarafından hedef dile...

Diğer blog yazıları...

Deneme Çevirisi Nasıl Olmalı?

30 Mayıs 2010 Pazar

Deneme çevirisi ve uyulması gereken kurallarÇeviri piyasasında, çevirmenlerin genel düzeyini ve çeviri yapacakları alana ilişkin becerisini belirleme yöntemlerinden birisi de çevirmene deneme çevirisi yaptırmaktır.

Ancak deneme çevirisi yönteminin son dönemde ne yazık ki bazı olumsuz uygulamalara alet olduğu görülmektedir. Deneme çevirisi bazı firmalarca çevirmenlerin seviyelerini ve ilgili alandaki becerilerini ölçmeye yönelik olarak değil de onların emeklerini sömürmek amacıyla kullanılmaktadır. Çevrilecek metinler parçalara bölünmekte ve bu parçalar farklı çevirmenlere “deneme çevirisi” olarak gönderilip çevirisinin yapılması istenmektedir. Sonra da çok sayıdaki çevirmene yaptırılan metinler birleştirilmekte, böylece çevrilen metin içi çevirmenlere bir para ödenmedeğinden onların emekleri sömürülmüş olmaktadır.

Böyle emek ve bilgi sömürüsüne olanak vermemek için deneme çevirisinin gerektirdiği bazı standartlara uyulması gerekir.

Bu standartlar şunlardır;

Bunlar uygulanırsa çevirmenlerin bilgi ve emeklerinin, bazı kötü niyetli kişiler tarafından sömürülmesinin önüne geçilmiş olur.

anahtar sözcükler :
 deneme çevirisi, çevirmen, çevirmenler