Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

Dünyanın en büyük ağır iş makinesi üreticilerinden BOBCAT, kullanıcı kılavuzlarının Türkçeye çeviri ve...

Blog

Aslı Erdoğan’ın ’Kırmızı Pelerinli Kent’ adlı romanına 2011 yılı Türk-Alman Çeviri ödülü...

Geriatri çevirisi (Geriatri tercümesi), Medikal Çeviri Hizmetleri konusunda ülkemizin lider çeviri bürosu olan Semantik...

Diğer blog yazıları...

Dilbilimsel Semantik Nedir?

01 Temmuz 2005 Cuma

Dilbilimsel semantik nedir?Dilbilimin bir alt alanı olan Semantik, dilsel göstergelerin anlamını araştıran bir disiplindir.

Dilsel gösterge dendiğinde sözel ve yazılı biçimlerle ilgili olan tüm ifadeler anlaşılmalıdır. Bu bağlamda en küçük göstergeler morfemlerdir. Daha büyük göstergeler ise sözcüklerdir, bunu ise tümceler, cümleler ve metinler izler. Bütün bu birimler “gösterge” görevini görür. Aslen dilbilimsel Semantik’in araştırma nesnesi morfem ve sözcüklerdir. Göstergebilimde olduğu gibi Modern Dilbilimde de Sözdizim, Semantik ve Pragmatik’ten faydalanılır, ancak Pragmatik, göstergelerin anlamı ile uğraştığı için arada açık bir farklılık söz konusudur.

Semantik disiplin değişik perspektiflerden de faydalanır. Sözcük, cümle, metin ve iletişim esasında Semantik Leksikografik Semantik sözcüklerin ve morfemlerin anlamlarıyla ilgilenir.

Cümle Semantik, daha büyük sözdizimsel birimlerin anlamlarının tek tek sözcüklerin anlamlarından nasıl oluştuğunu inceler. Bir cümlenin yorumu bu cümlenin sözdizizmsel yapısının analiz edeilmesine dayalı olarak yapılmalıdır.

Metin Semantik gerçek ya da varsayımsal olarak tümcelerin birleşiminin çözümlenmesi üzerinde odaklanır.

Söylemsel semantik birbiriyle ilişkisi olan değişik kişilerin metinlerdeki düzeyi konusunda çalışmalar gerçekleştirir.

Sözcük ve Morfem Semantik’in, dilbilimsel Semantik’in araştırma nesnesi olduğu göz önüne alınmalıdır. Sonraki araştırma nesnesi Cümle Semantik olacaktır.

Frege İlkesinin (“bu ilke bireşimsel bir dil biriminin anlamı, öğelerinin anlamlarının işlevidir” saptamasına dayanır) doğal dillerde ne denli geçerli olabileceği tartışma konusudur. Birleştirici işlevlerin tanımlanması olumlayıcı bir durumda Semantik’in ana görevleri arasında yer almaktadır.


anahtar sözcükler :
semantik, dilbilimsel semantik