Haberler

HTC

Lider PDA telefon üreticisi HTC de web sitesi ve kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi için Semantik Tercüme...

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

Blog

Nöroloji çevirisi (Nöroloji tercümesi), Medikal Çeviri Hizmetleri konusunda ülkemizin lider çeviri bürosu olan...

Tercüme ve çeviri birbirlerinin yerine kullanılan sözcükler olmasına karşın aslında eşanlamlı sözcükler değillerdir....

Diğer blog yazıları...

Üniversitede Mütercim-Tercümanlık Eğitimi

22 Nisan 2013 Pazartesi

Mütercim, TercümanlıkAmaç

Mütercim Tercümanlık programının gayesi İngilizce yazılı bir metnin istenen bir dile yazılı olarak nasıl çevrileceği (mütercim) ile İngilizce bir konuşmanın istenen başka bir dile nasıl çevrileceği (tercümanlık) konusunda eğitim yapmaktır.

İstenen Nitelikler

Dil ve edebiyat başlığı altında toplayabileceğimiz Türk dili ve edebiyatı, doğu dilleri ve edebiyatları, batı dilleri ve edebiyatları, eskiçağ dilleri ve kültürleri ve Mütercim Tercümanlık gibi programlarda başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmak gereklidir. Ayrıca, dil ve edebiyat konularında özellikle eskiçağ dilleri ve kültürleri ve dilbilim alanlarında eğitim görmek isteyenlerin bilimsel meraka sahip olmaları, eski eserleri araştırmaya ilgi duymaları beklenir. Sümeroloji ve Hititoloji gibi programlar eski uygarlıklara merak duyanların ilgisini çekebilir.

Mütercim tercümanlık programına girmek isteyenlerin zengin bir genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük hazinesine sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tiplerde insan tanıma imkanı tanıdığından, dinamik bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden hoşlananlar için önerilebilir. Bu programlarda dersler çoğunlukla kuramsal olarak devam eder, öğrenciler bölüm kütüphanelerinde araştırma yapmakta, gerektiğinde bölümün dil laboratuarlarından faydalanabilirler.

Mezunların Yaptıkları İşler ve Kazandıkları Unvan

Dil ve edebiyat başlığı altında toplanan bu programları tamamlayanlar değişik unvanlarla çalışırlar. Dilbilimci olarak çalışmak isteyenler, bir dilin yapısını, kaynağını, başka dillerle ilişkisini araştırır; fonetik, anlam, gramer ilkelerini uygulayarak herhangi bir dilin gelişmesini inceler; tek sözcüklerin, birleşik sözcüklerin, eklerin, takıların kaynakları, gelişmeleri, anlam değişmeleri üzerinde çalışır, dil sistemleri geliştirirler; bir dil için sözcüklerin çeşitli kullanışlarına göre anlamlarını açıklayan sözlükler hazırlarlar. Bu kişiler çoğunlukla üniversitelerde çalışırlar.

Türk dili ve edebiyatı bölümünü tamamlayanlar üniversitelerde "Okutmanlık" ile arşiv, kütüphane, Kültür Bakanlığı, gibi çeşitli kurumlarda görev yaparlar, Ayrıca Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar ilköğretim okulları ile liselerde "Öğretmenlik" yapabilirler. Ayrıca bazı özel yeteneklere sahip olanlar gazete ve dergilerde "Yazarlık", "Editörlük" yapabilirler.

Latin dili ve edebiyatı ile Yunan dili ve edebiyatı bölümleri mezunları müzelerde, epigrafi (yazıt bilim) alanında, kültür ve turizm faaliyetleri ile ilgili alanlarda, arşivlerde, eski belgelerin tercüme işlerinde çalışabilirler. Ancak epigrafi ve arşiv alanında uzman olmak için yurt dışında bir kaç yıllık eğitim görmek gerekmektedir.

Tercüman iki tip iş yapar. İlki "eşzamanlı çeviri" olup, bir dilde yapılan konuşmaları konuşma devam ederken, aynı anda istenen başka bir dile çevirmektir. Bu tip tercüme uluslararası konferanslarda elzemdir. Tercüman, konferans salonunun arkasında kendisine ayrılan yerde kulaklık ile konuşmacının söylediklerini dinler ve aynı anda mikrofona, konuşulanların istenen dile çevirisini iletir. Dinleyiciler de bunu kulaklıkları ile duyarlar.  Eşzamanlı çeviride, tercüman konuşmacıyı çok dikkatli dinlemeli, konuşmacının jest ve mimiklerini izlemelidir. Bunun için çok iyi bir dil bilgisine sahip olmanın yanısıra çok dikkatli ve sabırlı olmak gerekir. Elektronik araçların gelişmesine paralel olarak bu saha da gelişme sağlanmıştır.

İkinci tip tercümede, konuşmasını bitirdikten sonra tercüman söylenenleri çevirir. Bu tür tercümede her cümle iki defa söylendiğinden zaman alır. Bu tip tercümede de tercüman konuşmacının söylediklerini belleğinde tutmak ve konuşmayı değiştirmeden çevirmek zorundadır. Mütercim ise bir dille yazılmış bir metni başka bir dile çevirir.

İş Sahaları

Doğu dilleri ve edebiyatı bölümünde eğitimlerini tamamlayanlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, elçiliklerde, ticari şirketlerde görev alabilirler. Örneğin Arap dili ve edebiyatı programını bitirenler Diyanet İşleri Başkanlığında çalışabilirler.

Eskiçağ dilleri ve kültürleri programlarını tamamlayanlar üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapabilirler. Sümeroloji mezunları müze arşivlerinde çivi yazısı uzmanı olarak görev alabilirler.

Batı dilleri bölümlerini tamamlayanlar üniversitelerde okutman, yabancı dilde veya Türkçe eğitim yapan okullarda yabancı dil öğretmeni olarak çalışabilirler. Öğretmenlik yapmak isteyenler için bu bölümlerde değişik ders programları düzenlenmiştir.

Batı dilleri programlarını tamamlayanlar Dışişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, elçilikler, turizm acenteleri ve şirketlerde mütercim-tercüman olarak çalışabilirler.

Batı ve doğu dilleri ve edebiyatları programını tamamlayanların iş bulma imkanları, dilini öğrendikleri ülke ile Türkiye arasındaki kültürel ve ticari ilişkilere bağlı olarak değişir. Genellikle mezunlar ilgili Bakanlıklar ve elçiliklerde iş bulmaktadırlar.


anahtar sözcükler :
tercüman, tercümanlık, tercüme, çeviri, mütercim, eş zamanlı çeviri