Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, küresel uyku ve solunum pazarının yenilikçi çözümler sağlayan tedarikçisi...

HTC

Lider PDA telefon üreticisi HTC de web sitesi ve kullanım kılavuzlarının Türkçeye çevirisi için Semantik Tercüme...

Blog

Türkiye’de, bir belgenin yeminli tercüme olarak kabul edilebilmesi için, tercümenin aşağıdaki özellikleri taşıması...

Çeviri süreci başlıca üç aşamadan oluşur:     Kaynak metnin...

Diğer blog yazıları...

Uzman Çevirinin Üstünlükleri

16 Ağustos 2010 Pazartesi

Uzman Çevirinin ÜstünlükleriŞirket yapılarının küreselleşmesi ile birlikte uzman çeviri hizmetleri kritik öneme sahip bir öğeye dönüşmüştür. Çeviri aslında iletişim demektir. Hatasız iletişim ise yanlış anlamaları ve sosyal gafları önlemektedir. Bu çok mühimdir, zira bu türden yanlışlıklar sadece çatışma oluşturduğu gibi aynı zamanda kişi, işletme ve ekonomik seviyedeki çok önemli fırsatların kaçırılmasına da sebep olabilir.

Bir dilden diğerine tercüme yalnızca sadece kelimelerin değiştirilmesi demek değildir. Uzman bir çevirmen çeviri sürecinde her iki dile ait gelenek, görenek ve örfleri göz önünde bulunduracaktır. Bu yönüyle çeviri aynı zamanda sosyal bir süreçtir.

Yaratıcı seviyede uzman çeviri orijinal metne bağlı kalırken kültürel ve sosyal standartlar çerçevesinde metnin ana mesajını ihtiva eder.  İster ürünlere ait basın bülteni ister kitap çevirisi olsun orijinal metnin yaratıcı unsurlarının korunabilmesi için çevirinin açık ve tam olması gerekmektedir.

Şirket halkla ilişkileri yerel düzeyde olduğu kadar küresel düzeyde de önemlidir. Halkla ilişkiler sadece ürün ve hizmetleri tanıtmakla birlikte şirket yapısını da tanımlar ve toplumsal algıyı yönetir. Sektöre özgü terminoloji ile konuşursak deyim ve terimler bir iş alanından diğerine aynı çağrışımı yapmaz. Şirket mesajının içinde geçen deyimlerin yanlış ve hatalı kullanımı firmanın prestijini zedeleyecek, aynı zamanda pazarlanmasını da önleyecektir.

Çeviri hizmetlerinin içerisinde belgelerin çevirisi haricinde konferanslar, seminer, toplantı vb. için tercüman sağlamak da bulunur. Çevirmen gerçek zamanlı veya yüz yüze olsun verilmek istenen mesajı, konuşmacının dilinden dinleyicilerin diline nakleder. Dinleyiciler bu esnada kulaklık ve ya ekrandaki yazıyı okumak yoluyla kaynak dildeki mesajı alırlar.

İletişimin değerine inanan şirketler sağlam ve hatasız çevirinin ne kadar önemli olduğunun bilincindedirler. Uzman çeviri hizmetlerini kullanma şirket mesajlarının doğru olarak aktarılmasını garanti eden yegane yoldur. Bu önemli işin uzmanı olmayan kimselere yaptırılması yalnızca firmanın prestijini risk ettiği gibi aynı zamanda finansal zararların oluşmasına sebep olur.

Uzman çeviri hizmetleri fiyatı ile mukayese edildiğinde bir çok üstünlüğü yanında getirir. Öncelikle çeviri konusunda uzmanlaşmış çevirmenler tarafından gerçekleştirilir. Çeviri aynı zamanda kaynak ve hedef dilin iyi düzeyde anlaşılmasını koşul olarak getiren bir iştir. Bu her dile ait olan nüans ve gramer kurallarının bilinmesi anlamına gelir.

Uzman çeviri hizmetlerinin ikinci büyük üstünlüğü sağladığı etkinliktir. İş dokümanlarının yazımı konusunda uzman olmayan kişi çeviri sürecini inanılmaz düzeyde yavaşlatacak, projenin diğer etaplarında gecikmelere neden olacak, sonuç olarak projeyi olumsuz bir şekilde etkileyecektir.

Uzman çevirinin üçüncü üstünlüğü doğru olmasıdır. Yanlış anlamların işletmeler için ölümcül sonuçlar doğurması mümkündür. Anlaşılamayan her belgenin size finans ve prestij  kaybı olarak geri döneceği açıktır. Bu açıdan çeviri hizmetlerine gösterilecek itina şirketinizin diğer işlerine göstereceğiniz itinadan daha az olmamalıdır.

anahtar sözcükler
Çeviri,çeviri hizmetleri,tercüme,uzman çeviri,tercüman