Haberler

Semantik Tercüme Bürosu, Arapça dili için artan iş hacmini karşılamak üzere yeni ofisini Kahire’de açtı.Kahire...

Dünyanın önde gelen tahrikli deniz eğlence motorları üreticilerinden Mercury Marine de ürünlerinin teknik ve kullanıcı...

Blog

AB üyeliğinin gereği olarak işletmeler sahip oldukları kalite standartları ve metodolojileri ile değerlendirilir ve AB, aday ülkelerdeki...

Filoloji, dünya üzerinde var olmuş ve varlığını sürdürmekte olan 4000’den fazla dilin yapısını, tarihsel gelişimini,...

Diğer blog yazıları...

Çeviri Yaparken Karşılaşılan Problemler

08 Ağustos 2008 Cuma

Çeviri çok karmaşık bir süreçtir. Çeviri süreci çevirmen açısından oldukça yoğum bir zihinsel aktivite gerektirir. Çevirmen çeviri sürecinde sürekli olarak problemlerle karşılaşır ve bu ve yaptığı işte bu problemleri çözerek ilerler. Bir anlamda çeviri aslen bir problem çözme sürecidir de denilebilir. Aşağıda kısaca özetlenmeye çelışılan bu problemler çok farklı alanlara ilişkin olabilir.

Çeviri Hizmetlerimizle Müşterilerimizin Yanındayız

12 Haziran 2008 Perşembe

Değerli müşterimizin ve çözüm ortaklarımızın önceden hazırlamış oldukları bir terminoloji listesi varsa, Semantik Tercüme Bürosu olarak, bu listeyi/çalışmayı göz önüne alarak, müşterilerimize terminolojiyi kullanım ve geliştirme konusunda deneyimlerimiz ve olanaklarımız ölçüsünde destek oluyor bu sayede en kaliteli çeviri hizmetlerini sağlıyoruz.

Çeviri Süreci

07 Temmuz 2007 Cumartesi

Çeviri süreci başlıca üç aşamadan oluşur:

    Kaynak metnin çözümlenmesi,
    Erek dile aktarılması
    Erek metnin oluşturulması.

Kazakça

03 Mayıs 2007 Perşembe

Kazakça veya Kazak Türkçesi, Kıpçak öbeğine ait, Kazakistan'da konuşulan Türkî dildir. Kırgız Türkçesine yakındır.
Dünya'da yaklaşık 16 milyon kişi tarafından, Kazakistan'da da 10 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Moğolistan'ın batı bölgesindeki Bayan Ölke (diğer adı Bayan Ölgey) eyaletinde yaşayan Kazak Türkleri Kazakistan'ın kullandığı alfabeyi kullanarak Kazak Türkçesi yazmaktadırlar.

İbranice (Hebrew)

11 Ocak 2007 Perşembe

İbranice Afro-Asyatik dillerin Kuzeybatı Sami (Semitik) dil grubunun Ken'an koluna bağlı ve 7 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. İsrail'in resmi dili olmakla beraber, İsrail dışında yaşayan Yahudi azınlıklar tarafından da konuşulur. İbranice, 22 harflik İbrani Alfabesi ile sağdan sola doğru yazılır.

Yabancı Dil Nasıl Öğrenilir?

12 Aralık 2005 Pazartesi

Yeni bir dil öğrenmenin kişiye kattğı artıları özetlemek için atalarımızın şu sözden daha güzel bir cümle olamaz: “Bir lisan bir insan demektir”.
Birden fazla yabancı dil bilmek insanın zihnini, karakterini ve kuşkusuz ufkunu geliştirmesine yardımcı olur. Yeni bir dil öğrenmek bu kadar önemli olmasına karşın hiç de kolay değildir. Yabancı dil öğrenmek konsuunda püf noktaları nelerdir?

Dilbilimsel Semantik Nedir?

01 Temmuz 2005 Cuma

Dilbilimin bir alt alanı olan Semantik, dilsel göstergelerin anlamını araştıran bir disiplindir.
Dilsel gösterge dendiğinde sözel ve yazılı biçimlerle ilgili olan tüm ifadeler anlaşılmalıdır. Bu bağlamda en küçük göstergeler morfemlerdir. Daha büyük göstergeler ise sözcüklerdir, bunu ise tümceler, cümleler ve metinler izler. Bütün bu birimler “gösterge” görevini görür.

Arapça

05 Mayıs 2005 Perşembe

Arapça (اللغة العربية, el-luġatu l-‘arabiyye ya da sadece عربي, ‘arabī), Hami-Sami Dilleri Ailesi'nin Sami koluna mensup bir dildir. Standart Arapça olarak kabul edilen bu dil (العربية الفصحى) Arabiyyet-ül fushâ (Fasih, Düzgün Arapça) olarak ifade edilir ve tüm Arap devletlerinin resmi dilidir. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, İran ve Türkiye'de ise Arap azınlıklarca kullanılan diller Arapça'nın lehçeleridir.

Arap Dili ve Yazısı

04 Nisan 2004 Pazar

Arapça, Afro-Asyatik (Hamito-Semitik)dillerin alt grubundaki Semitik dil ailesine mensuptur. Arapça, Arabistan yarımadası lehçeleri, Irak lehçeleri, Suriye lehçeleri, Mısır lehçeleri ve Kuzey Afrika lehçeleri gibi beş ana lehçe öbeğine ayrılır. Bu dil Arap Yarımadası'ndan Bereketli Hilal (The Fertile Crescent) boyunca Atlantik Okyanusu'na kadar ulaşan geniş bir alanda konuşulan dünyanın önemli dillerinden biridir.

Rosetta Taşı

01 Ocak 2001 Pazartesi

Rosetta Taşı ya da Reşid Taşı, Mısır'da kale yapımındaki bir kazı sırasında rastlantı eseri bir Fransız askeri tarafından bulunmuş, yine Mısır'da Fransızlar tarafından kurulmuş olan Enstitüye gönderilmiştir.
Taş, belli başlı üç Mısır tapınağına gönderilmek amacıyla ve üç dilde yazılmış. Bu diller: Demotik (Mısır'da halkın kullandığı dil), Hiyeroglif ve Antik Yunanca. Böylece Mısır halkı ile Mısır asilleri ve Yunanlılar bu antlaşmayı rahatlıkla okuyabilmişlerdir.